Normatives

 • NORMATIVA GENERAL D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  • L’abonament o entrada a la instal·lació suposarà l’acceptació d’aquesta normativa.
  • És imprescindible que els socis facilitin la seva emprenta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
  • La direcció es reserva el dret d’admissió a la instal·lació.
  • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
  • La direcció no es fa responsable dels objectes robats i/o extraviats a la instal·lació.
  • No es permet fumar dintre de la instal·lació.
  • No es permet menjar dins del recinte esportiu.
  • No es permet realitzar cap tipus d’ activitat molesta per la resta d’usuaris.
  • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar.
  • No es permet l’entrada d’animals domèstics a la instal·lació.
  • L’hora de tancament de les instal·lacions és passats 30 minuts de l’horari general establert.
  • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s´aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • No es reemborsarà l’import d’abonaments, matricules i mensualitats de cursos.
  • L’abonament a les instal·lacions, així com el pagament de les quotes mensuals de cursos, és personal i intransferible. CampusEsport es reserva el dret de prendre les mesures que consideri oportunes davant de fraus d’aquesta naturalesa.
  • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s’informarà d'aquest fet mitjançant la web www.campusesport.com i les xarxes socials Facebook i Twitter.
  • L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • NORMATIVA DE FITNESS

  • No es permet l'entrada a la sala de fitness a menors de 15 anys.
  • Per accedir al gimnàs és obligatori utilitzar sabatilles esportives de sola blanca. Es prohibeix utilitzar sabatilles amb sola fosca.
  • Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s'utilitzin.
  • Cal deixar el material utilitzat al seu lloc corresponent.
  • Està totalment prohibit treure els pesos de la zona específica de pes lliure.
  • Al gimnàs no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • No es permet l'ús de magnesi al gimnàs
  • No es permet entrar aparells de megafonia al gimnàs.
  • No es permet fumar en el recinte esportiu.
  • No es permet entrar bosses o motxilles.
  • No es permet treure el material de la sala.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.


 • NORMATIVA DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES

  • No es permet l'entrada a les activitats a menors de 15 anys.
  • Per accedir a la sala és obligatori utilitzar sabates esportives de sola blanca i portar roba esportiva i una tovallola.
  • Dins les sales no s'hi pot menjar i, si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • L'accés a aquestes sales està exclusivament reservat per a activitats programades.
  • Per poder participar a les activitats d'aquafit i d'indoor cycling és necessari inscriure's 30 minuts abans de l'inici de la sessió a recepció. No es permet apuntar a terceres persones.
  • No es permet l'accés a les activitats dirigides una vegada hagin transcorregut 5 minuts des de l'inici de la sessió, com tampoc la sortida sense avís previ a l'instructor sobre el motiu de l'abandonament de la sessió. En cas de l'spinning no es permetrà l'accés una vegada el monitor hagi començat la sessió.
  • No es permet entrar motxilles, bosses, ni telèfons mòbils a l'interior de les sales.
  • No es permet fumar al recinte esportiu.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.

  Informació i serveis

  • Pel que fa a l'spinning, cal remarcar que es aconsellable realitzar aquesta activitat amb roba adequada, es a dir, culotes, camiseta o mallot i calçat adequat.
  • Si es tracta de la primera sessió, es imprescindible comunicar a l'instructor si patim algun tipus de lesió o molèstia que ens dificulti la pràctica d'exercici físic.
  • Es recomanable dur a les sessions aigua o begudes isotòniques i anar bevent al llarg d'aquestes.
 • NORMATIVA DE PISCINA

  • L'equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
  • L'únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina són les xancletes o sabates de piscina.
  • No es permet banyar-se amb calçat o amb roba no adequada.
  • És obligatori dutxar-se abans d'entrar a la piscina.
  • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible.
  • No es permet córrer pel vas de la piscina ni fer jocs perillosos que molestin la resta d'usuaris.
  • No es permet fer apnees per lliure.
  • No es permet menjar al recinte de la piscina.
  • No es permet utilitzar la instal·lació a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'un adult.
  • Queda prohibida l'entrada d'animals.
  • No es permet fumar en el recinte de la piscina.
  • No es permet entrar amb ampolles de vidre o altres envasos tallants o punxants.
  • Queda prohibit deixar escombraries al recinte de la piscina.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà finalització immediata de l'activitat que feia l'usuari.
 • NORMATIVA DELS CURSOS DE NATACIÓ

  • L’equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
  • L’únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina i a les dutxes són les xancletes o sabates de piscina.
  • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
  • No es permet participar als cursets a les persones que pateixen un procés diarreic o alguna malaltia transmissible.
  • No es permet l’entrada de nins al recinte de la piscina abans de l’hora d’inici de les seves sessions.
  • Per canviar-se abans i després de les sessions els cursetistes disposen de:
  • Dos vestidors mixtos:
   El núm. 5 és per a tots els cursetistes menors de 6 anys excepte els nadons.
   El núm. 6 és exclusiu per als cursetistes nadons.
  • Els cursetistes majors de 6 anys i menors de 7 han d’utilitzar els vestidors següents:
   Vestidor 2 masculí, si van acompanyats del pare
   Vestidor 4 femení, si van acompanyats de la mare
  • Aquestes normes pel que fa a vestidors són flexibles, depenent dels nins que van amb un mateix acompanyant i del seu nivell.
  • Les dutxes per a nins les poden utilitzar únicament i exclusivament els cursetistes nadons i de nivell taronja, les dutxes masculines i femenines queden a disposició de la resta de cursetistes i també d’aquells pares que es vulguin dutxar amb els fills, però sempre amb xancles o sabates de piscina.
  • La zona d’entrada als vestidors és l’única a la qual es pot accedir amb calçat de carrer. A partir del passadís de les dutxes, és obligatori portar xancles o sabates de piscina.
  • Només es permetrà l’accés al recinte de vestidors a un acompanyant per cada nin cursetista.
  • Els acompanyants que no siguin socis de CampusEsport no poden fer ús de la piscina.
  • La primera mensualitat dels cursos s'ha d'abonar a recepció en efectiu o targeta. Així mateix, ens han de facilitar un número de compte bancari per domiciliar els pagaments mensualment.
  • Per donar-se de baixa cal informar la recepció i signar un document de baixa abans del dia 25 del darrer mes en què es vol fer el curs. En cas contrari, es continuarà domiciliant la mensualitat corresponent.
  • Tots els pares poden saber els progressos dels fills contactant amb la coordinadora de piscina. Es prega que no demanin informació constantment als monitors i els destorbin de la seva feina.
 • NORMATIVA DE FUTBOL

  • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
  • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
  • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
  • Es prohibeix utilitzar sabates amb tacs d'alumini, o amb tacs recanviables amb rosca d'alumini.
  • Al recinte no es pot menjar ni tirar brutor al terra, i si portau begudes, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • No es permet que entrin animals al recinte esportiu.
  • No es permet fumar en el recinte esportiu.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • NORMATIVA DE PÀDEL

  • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
  • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
  • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
  • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis.
  • Per accedir al recinte és obligatori utilitzar sabatilles esportives. Es prohibeix la utilització de sabates de carrer o d'ús diferent a l'esportiu.
  • Dintre del recinte no es pot menjar ni tirar brutícia al terra, i si porteu begudes haurà de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • No es permet l´entrada d´animals dintre del recinte esportiu.
  • No es permet fumar en el recinte esportiu.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat a realitzar per part dels usuaris.
 • NORMATIVA DE TENNIS

  • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
  • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per a l’ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
  • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
  • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de raquetes i venda de pilotes de tennis.
  • Per accedir al recinte és obligatori utilitzar sabatilles esportives. Es prohibeix la utilització de sabates de carrer o d'ús diferent a l'esportiu.
  • Dintre del recinte no es pot menjar ni tirar brutícia al terra, i si porteu begudes haurà de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • No es permet l´entrada d´animals dintre del recinte esportiu.
  • No es permet fumar en el recinte esportiu.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat a realitzar per part dels usuaris.
 • NORMATIVA DE PAVELLÓ

  • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
  • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
  • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
  • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
  • El preu del lloguer no inclou el muntatge ni el desmuntatge de les pistes.
  • Per accedir a la instal.lació és obligatori utilitzar sabatilles esportives de sola blanca. Es prohibeix utilitzar sabatilles amb sola fosca.
  • Al pavelló no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
  • No es permet fumar en el recinte esportiu.
  • Els espectadors i els acompanyants tan sols podran accedir a la graderia.
  • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • SERVEIS I INFORMACIÓ

  • Els armariets funcionen amb un cadenat que podeu adquirir o llogar a la recepció. Són d'ús col·lectiu, heu de buidar-los després d’haver practicat esport.
  • Us recomanam que useu els armariets i hi dipositeu tots els béns personals.
  • La direcció es reserva el dret de malmetre el pany per restituir l'ús normal dels armariets. Si transcorreguts 15 dies de l'obertura de l'armariet no heu passat per recepció a retirar els vostres béns personals es procedirà a la seva eliminació..
  • Hi ha papereres de reciclatge. Comptam amb la vostra ajuda per protegir el medi ambient i mantenir les instal·lacions netes.
  • CampusEsport posa a la vostra disposició el servei de lloguer i venda de material.

  Podeu comunicar la vostra opinió a través del portal web www.campusesport.com o a la recepció de la instal·lació.

AMB EL SUPORT DE