Normativa abonaments

   1. El soci pot gaudir dels avantatges següents:
    • Accés gratuït a la piscina climatitzada, la sala de fitness i el programa d’activitats dirigides.
    • Preus especials en el lloguer d’espais, en la contractació de cursos, en el MiniClub i en altres serveis de CampusEsport.
    • Accés a vestidors i dutxes.
   2. El soci es compromet a complir totes les normatives de les instal·lacions esportives de la UIB. El desconeixement de les normatives no exonera de cap tipus de responsabilitat. Es poden consultar aquestes normatives a la web <www.campusesport.com>. CampusEsport no es fa responsable de les possibles conseqüències que la pràctica de l'exercici físic pugui tenir sobre els usuaris i recomana la realització d'una revisió mèdica periòdica. 

    EL CONTRACTE

   3. El contracte té una durada de 12 mesos, a comptar de la data de la signatura, i es renovarà automàticament, sempre que alguna de les parts no el denunciï amb una antelació mínima de quatre setmanes abans de la data en què acabi el contracte.
   4. En cas de lesió, el soci pot suspendre el contracte per un període màxim de tres mesos. En aquest cas cal presentar l’informe mèdic oficial que justifiqui la lesió. Durant aquest període el soci queda alliberat del pagament de les quotes, però no podrà gaudir de cap dels serveis de CampusEsport. En aquest cas es prorrogarà la condició de soci conformement amb el temps de suspensió.
   5. La Direcció de CampusEsport podrà finalitzar el contracte sense avís previ i de forma immediata sempre que:
    • Segons l’opinió raonable de CampusEsport, la conducta del soci sigui perjudicial per als interessos de CampusEsport o de la resta dels socis o usuaris del centre.
    • El soci hagi incomplit la normativa en vigor.
    • El soci no aboni les quotes en la data acordada.
   6. En cas que el soci decideixi rescindir el contracte abans que acabi el primer any d’aquest, es generarà un deute amb CampusEsport igual a l’import pendent de pagament més la suma de les quotes per rebuts retornats. Fins que no s’hagi abonat aquest import el client no podrà tornar a fer ús de cap servei de CampusEsport.
   7. El soci ha de resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita adreçada a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , o be a l’adreça Fundació Universitat-Empresa Illes Balears. Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Ctra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma

    ABONAMENTS I PREUS

   8. Es poden contractar abonaments individuals i abonaments familiars:
    • Abonament individual 
     • Els menors de 18 anys només poden ser socis individuals amb el consentiment previ escrit del pare, la mare o el tutor. 
     • Els socis menors de 15 anys tan sols poden emprar la piscina climatitzada. 
     • Només es pot contractar un abonament individual a partir dels catorze anys.
    • Abonament familiar 
     • Amb l’abonament familiar tenen accés a CampusEsport els següents membres d’una família: cònjuges i fills menors de 18 anys.
   9. Els preus

      Oferta (*) Normal (**) Individual Familiar
    Alumnes UIB 8 quotes 9 quotes 18,50 euros/mes ---
    UIB 9 quotes 10 quotes 19,50 euros/mes 32,00 euros/mes
    Col·lectius 10 quotes 10 quotes 21,00 euros/mes 34,50 euros/mes
    No UIB 11 quotes 12 quotes 22,00 euros/mes 36,00 euros/mes

    * De l'1 de setembre al 18 de novembre de 2016
    ** Del 19 de novembre de 2016 al 31 d'agost de 2017

   10. Es considera alumnes UIB als alumnes matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorats de la UIB. Aplicable només a abonaments anuals.
   11. Es considera socis de la UIB a la Resta de membres de la comunitat universitària. També tenen la consideració de socis UIB els següents col·lectius:
    • Alumni UIB: titulats a la UIB
    • Treballadors d'empreses que fan feina a la UIB
    • Residents als municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB: Banyalbufar, Deià, Estallencs, Fornalutx, Puigpunyent i Valldemossa.
    • Titulars de la targeta MasterCard Dèbit Jove BMN
    • Fills menors de 30 anys del PDI/PAS.
   12. Es consideren Col·lectius:
    • Treballadors d'empreses del ParcBit, Son Espases i BMN-Sa Nostra
    • Membres d'associacions de veïnats de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Bunyola, Consell, Marratxí, Esporles i Sóller.
    • Treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB.
    • Pares i mares d'alumnes de la UIB.
   13. Matrícula. L’import de la matrícula per adults és de 8 € i l’han de fer efectiu aquelles persones que s’abonen per primera vegada a CampusEsport. El preu de la matrícula per als nins de 6 a 13 anys és de 4 €
   14. L’abonament tindrà una durada de 365 dies. La primera quota es pagarà en efectiu en el moment de contractar l’abonament i les altres es domiciliaran mes a mes a partir del dia 5 del mes següent a la contractació de l’abonament. La forma de pagament dels anys successius serà per domiciliació bancària. 
   15. El número de quotes a abonar per cada usuari dependrà del grup al que pertanyi (Alumnes UIB, UIB, Col·lectius i NO UIB). També dependrà de la data en que contracti l’abonament.
   16. Les quotes són en concepte de drets d’utilització dels serveis de CampusEsport, per això la no utilització d’aquests serveis no donarà dret a cap reclamació sobre els imports abonats. 

   EL PAGAMENT

  15. En cas de devolució de rebuts, es cobrarà al client una quota fixa d’1,50 euros per cada rebut tornat per l’entitat bancària i no es permetrà l’accés del soci a la instal·lació fins que no hagi abonat l’import que tingui pendent.

   1. El soci pot gaudir dels avantatges següents:
    • Accés gratuït a la piscina climatitzada, la sala de fitness i el programa d’activitats dirigides.
    • Preus especials en el lloguer d’espais, en la contractació de cursos, en el MiniClub i en altres serveis de CampusEsport.
    • Accés a vestidors i dutxes.
   2. El soci es compromet a complir totes les normatives de les instal·lacions esportives de la UIB. El desconeixement de les normatives no exonera de cap tipus de responsabilitat. Es poden consultar aquestes normatives a la web <www.campusesport.com>. CampusEsport no es fa responsable de les possibles conseqüències que la pràctica de l'exercici físic pugui tenir sobre els usuaris i recomana la realització d'una revisió mèdica periòdica. 

    EL CONTRACTE

   3. El contracte té una durada de 12 mesos, a comptar de la data de la signatura, i es renovarà automàticament, sempre que alguna de les parts no el denunciï amb una antelació mínima de quatre setmanes abans de la data en què acabi el contracte.
   4. En cas de lesió, el soci pot suspendre el contracte per un període màxim de tres mesos. En aquest cas cal presentar l’informe mèdic oficial que justifiqui la lesió. Durant aquest període el soci queda alliberat del pagament de les quotes, però no podrà gaudir de cap dels serveis de CampusEsport. En aquest cas es prorrogarà la condició de soci conformement amb el temps de suspensió.
   5. La Direcció de CampusEsport podrà finalitzar el contracte sense avís previ i de forma immediata sempre que:
    • Segons l’opinió raonable de CampusEsport, la conducta del soci sigui perjudicial per als interessos de CampusEsport o de la resta dels socis o usuaris del centre.
    • El soci hagi incomplit la normativa en vigor.
    • El soci no aboni les quotes en la data acordada.
   6. En cas que el soci decideixi rescindir el contracte abans que acabi el primer any d’aquest, es generarà un deute amb CampusEsport igual a l’import pendent de pagament més la suma de les quotes per rebuts retornats. Fins que no s’hagi abonat aquest import el client no podrà tornar a fer ús de cap servei de CampusEsport.
   7. El soci ha de resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita adreçada a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , o be a l’adreça Fundació Universitat-Empresa Illes Balears. Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Ctra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma

    ABONAMENTS I PREUS

   8. Es poden contractar abonaments individuals i abonaments familiars:
    • Abonament individual 
     • Els menors de 18 anys només poden ser socis individuals amb el consentiment previ escrit del pare, la mare o el tutor. 
     • Els socis menors de 15 anys tan sols poden emprar la piscina climatitzada. 
     • Només es pot contractar un abonament individual a partir dels catorze anys.
    • Abonament familiar 
     • Amb l’abonament familiar tenen accés a CampusEsport els següents membres d’una família: cònjuges i fills menors de 18 anys.
   9. Els preus

      Individual Familiar
    Abonament UIB 18 euros/mes 29 euros/mes
    Abonament NO UIB 18 euros/mes 29 euros/mes


   10. Es considera socis de la UIB els Alumnes de la UIB, PAS, PDI, i la resta es consideren: socis GRUP A, socis GRUP B, i socis NO UIB. Cada col·lectiu està detallat a la web www.campusesport.com
   11. Matrícula. L’import de la matrícula per adults és de 8 € i l’han de fer efectiu aquelles persones que s’abonen per primera vegada a CampusEsport. El preu de la matrícula per als nins de 6 a 13 anys és de 4 €
   12. L’abonament tindrà una durada de 365 dies. La primera quota es pagarà en efectiu en el moment de contractar l’abonament i les altres es domiciliaran mes a mes a partir del dia 5 del mes següent a la contractació de l’abonament. La forma de pagament dels anys successius serà per domiciliació bancària. 
   13. El número de quotes a abonar per cada usuari dependrà del grup al que pertanyi (UIB, GRUP A, GRUP B, NO UIB). També dependrà de la data en que contracti l’abonament.
   14. Les quotes són en concepte de drets d’utilització dels serveis de CampusEsport, per això la no utilització d’aquests serveis no donarà dret a cap reclamació sobre els imports abonats.

   


   
  TOTAL QUOTES A PAGAR. ABONAMENT 365 DIES
  OFERTA NORMAL
  UIB 8 quotes 9 quotes
  GRUP A 9 quotes 10 quotes
  GRUP B 10 quotes 11 quotes
  NO UIB 11 quotes 12 quotes

   EL PAGAMENT

  15. En cas de devolució de rebuts, es cobrarà al client una quota fixa d’1,50 euros per cada rebut tornat per l’entitat bancària i no es permetrà l’accés del soci a la instal·lació fins que no hagi abonat l’import que tingui pendent.

AMB EL SUPORT DE