Escola de natació

FILOSOFIA DE LES ESCOLES

L'idea principal que ens mou és utilitzar les activitats aquàtiques com a eina educativa que ens ajudi a formar als infants d' una manera integral com a individus capaços i com a esportistes eficients.

Oferim unes activitats planificades a llarg termini que a més dels beneficis que aporten al desenvolupament físic de nins i adolescents, incorporen valors positius com disciplina, esforç, respecte, solidaritat i compromís.

OBJECTIUS

El treball programat s’adreça a:

 • Potenciar el desenvolupament cognitiu, afectiu i motriu, especialment la coordinació dinàmica general
 • Afavorir la socialització i la relació amb altres infants
 • Incidir en l’adquisició i el manteniment dels hàbits d’higiene
 • Tenir un desenvolupament físic harmònic d’acord amb l’edat
 • Reforçar i incrementar l’interès i la motivació inicial en la pràctica de les activitats aquàtiques
 • Iniciar i perfeccionar l’aprenentatge dels gestos tècnics i de la tàctica elemental
 • Conèixer el reglament

METODOLOGIA

Atenent les darreres investigacions de les ciències de la pedagogia, la psicologia i la didàctica de l’entrenament esportiu, s’utilitzarà una metodologia «global». En cada acció es desenvoluparan simultàniament els quatre àmbits de contingut: tècnic, físic, tàctic i psicològic.

Aquest sistema de treball intenta, a més a més:

 • Participar activament en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Dotar l'infant d’autonomia suficient per resoldre els problemes plantejats.
 • Millorar l’autoconfiança i l’autoestima de l'infant.
 • Afavorir el treball en equip.
 • Facilitar la transferència d’aprenentatges realitzats, modificant i adaptant l'esport a l’infant.
 • Personalitzar al màxim la formació de l’infant.
 • Valorar positivament els seus esforços.

DURADA

La durada de les activitats de les escoles de natació és de onze mesos per any.Durant els períodes de vacances de Nadal, Pasqua i mes de juliol, els horaris poden tenir modificacions per facilitar la asistència dels infants a les sessions d'entrenament.

El els entrenaments comencen l'1 de setembre per a tots els grups i finalitzen el 31 de juliol.

QUADRE TÈCNIC

Entrenadors

 • Alfonso Giménez. Natació.
 • Lucas Chito. Natació.
 • Tony Trett. Waterpolo.
 • Rafa Gimeno.Waterpolo
 • Arantxa Fiol. Natació sincronitzada.
 • Esther Joval. Natació sincronitzada.
 • Toni López. Preparador físic.

AMB EL SUPORT DE