Pagaments fraccionats

a .

portada fraccionats

A CampusEsport posam a la vostra disposició la possibilitat de realitzar el pagament dels vostres abonaments de manera fraccionada i sense càrrecs.

Els usuaris poden escollir si volen pagar la totalitat de l’import de l’abonament en metàl·lic o amb targeta a recepció o si, per contra, volen fraccionar-lo en diverses mensualitats.

Les possibilitats de fraccionament de cada abonament són les següents:

  • Abonament Trimestral: 2 mensualitats
  • Abonament Semestral: 2 o 3 mensualitats
  • Abonament Anual: 2, 3 o 4 mensualitats

El primer pagament es farà obligatòriament en efectiu o targeta a la recepció de CampusEsport en el moment de contractar l'abonament. La resta de mensualitats s’abonaran els següents mesos consecutius a la contractació de l’abonament mitjançant domiciliació bancària del dia 1 al dia 5 del mes següent.

En fraccionar l’abonament, cal que l'usuari proporcioni un nombre de compte bancari per fer les domiciliacions i signi l'autorització de les mateixes.

Vegem-ne un exemple pràctic:

Si una persona contracta un abonament anual individual en oferta el dia 10 de novembre haurà de pagar 230 €. Podrà escollir si ho paga en efectiu o amb targeta a la recepció o, per contra, si fracciona el pagament. Si vol fraccionar el pagament, pot escollir fer-ho en dues, tres o quatre mensualitats. Si escull quatre mensualitats els pagaments que haurà de fer i les dates en què s’emetran les domiciliacions són els següents:

1r. pagament: 57,50 € - 10 de novembre - En metàl·lic o targeta a la recepció de CampusEsport
2n. pagament: 57, 50 € - de l’1 al 5 de desembre - Domiciliació bancària.
3r. pagament: 57, 50 € - de l’1 al 5 de gener - Domiciliació bancària.
4t. pagament: 57, 50 € - de l’1 al 5 de febrer - Domiciliació bancària.

AMB EL SUPORT DE