Director de temps lliure


El curs de directors/es pretén formars els alumnes per a poder realitzar la tasca de coordinació d’un centre d’educació en el temps de lleure, un campament, una colònia, una escola d’estiu entre d´altres.
El curs de director/a de temps lliure consta de dues parts, la part teòrico-pràctica d’una durada mínima de 150 hores i la part pràctica d’una durada mínima de 100 hores. Per optar al títol de director/a de temps lliure cal tenir les dues parts aptes.

 • Condició per a matricular-se en el curs de Director:
 • Haver complert els divuit anys.
 • Estar en possessió del Diploma de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil.
 • Acreditar una experiència suficient, a criteri de l’Escola on s’hagi de matricular, en l’exercici de l’educació de temps lliure.

Metodologia

La metodologia bàsica de treball durant el curs estarà fonamentada en l'estructura de grups de treball ben aleatoris o bé projectes a realitzar amb posteriors posades en comú.
El treball dels alumnes dins el petit grup es guiarà tant per el material que s’entregui com per les intervencions del professor, que tendrà un paper motivador.
El nostre curs s'orienta d'una manera pràctica, donant als cursillistes de grans recursos útils en el dia a dia com a educadors de temps lliure.
Respecte a les tècniques participatives que s’utilitzaran durant el curs amb el grup d'alumnes, tindrem les següents:

 • Discussió en petits grups
 • Debats sobre suposats casos pràctics
 • Tècniques lúdiques
 • Tècniques audiovisuals
 • Anàlisis de documents
 • Formació On-line
 • Treballs pràctics

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del carnet de monitor de temps lliure
 • Fotografia tipus carnet
 • En cas de tenir preu UIB, cal presentar document acreditatiu: matrícula o capçalera de nòmina

Quan i a on puc realitzar la inscripció?

La inscripció es durà a terme a la recepció de les instal·lacions esportives en l'horari següent:
De dilluns a divendres, de 7.30 a 22 hores.
Els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 20 hores.

 

El pagament podrà fer-se en efectiu o mitjançant targeta de crèdit a la recepció de les instal·lacions esportives. Us recordam que aquest pagament no és reemborsable.

 

Contactau amb Sandra Matas

 

AMB EL SUPORT DE