Monitor de temps lliure


 • El Curs de Monitor de Temps Lliure té per objecte la formació de persones per a realitzar activitats socioculturals i recreatives, d'especial interès per a la infància i joventut, tant en el mitjà urbà com en la naturalesa.
  És un curs oficial reconegut per la Conselleria d'Esports i Joventut, i pot ser un bon complement formatiu per a molts estudis de grau mitjà o superior. A més és una gran oportunitat per poder combinar els estudis a l'hivern i la feina a l'estiu.


  Requisits:

  • Tenir 17 anys
  • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o l’equivalent acadèmic corresponent

  El curs de monitors i monitores de temps lliure consta de dues parts, la part teòrico-pràctica d’una durada mínima de 100h i la part pràctica d’una durada mínima de 80h. Per optar al títol de monitor/monitora de temps lliure cal tenir les dues parts aptes.


  Metodologia


  La metodologia bàsica de treball durant el curs estarà fonamentada en l'estructura de grups de treball ben aleatoris o bé projectes a realitzar amb posteriors posades en comú.
  El treball dels alumnes dins el petit grup es guiarà tant per el material que s’entregui com per les intervencions del professor, que tendrà un paper motivador.
  El nostre curs s'orienta d'una manera pràctica, donant als cursillistes de grans recursos útils en el dia a dia com a educadors de temps lliure.
  Respecte a les tècniques participatives que s’utilitzaran durant el curs amb el grup d'alumnes, tindrem les següents:

  • Discussió en petits grups
  • Debats sobre suposats casos pràctics
  • Tècniques lúdiques 
  • Tècniques audiovisuals
  • Anàlisis de documents
  • Treballs pràctics

  Preus

  200€ UIB
  235€ Altres

  Amb el Carnet Jove tens el 10% de descompte si no pertanys a la UIB


  Documentació a presentar

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del graduat escolar o titulació equivalent
  • Fotografia tipus carnet
  • En cas de tenir preu UIB, cal presentar document acreditatiu: matrícula o capçalera de nòmina

  Quan i a on puc realitzar la inscripció?

  La inscripció es durà a terme a la recepció de les instal·lacions esportives en l'horari següent:
  De dilluns a divendres, de 7.30 a 22 hores.
  Els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 20 hores.

  El pagament podrà fer-se en efectiu o mitjançant targeta de crèdit a la recepció de les instal·lacions esportives. Us recordam que aquest pagament no és reemborsable.


  Contactau amb Sandra Matas

   

 • Curs de Monitor de Temps Lliure CURS FEBRER 2018.


  DIES I HORARI:

  Els dies 10,17 i 24 de 9 a 17 hores.

  Els dies 11, 18 de 9 a 16 hores.

  Els dies 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 i 26 de 14 a 20 hores.

  (Total 100 hores de formació)

  Les classes es realitzaran a CampusEsport.

  Preu: 200€ UIB | 235€ Externs | Places limitades!!!

 • CampusEsport ofereix l'oportunitat de realitzar pràctiques per a les persones que hagin realitzat el curs de Monitor de Temps Lliure.

  Les pràctiques es realitzaran durant tot l'any  en les nostres instal·lacions.

  Una gran oportunitat per posar en pràctica els recursos apresos durant el curs.

  Podeu sol·licitar més informació a la Coordinadora d'Activitats per a Nins, Sandra Matas

AMB EL SUPORT DE