Mesures extraordinàries coronavirus COVID-19

banner reobertura cat

 CampusEsport reobre les seves instal·lacions! 

Durant aquests mesos de confinament hem estat treballant en la nova normalitat. Ben aviat podràs tornar a gaudir les nostres instal·lacions esportives; i ho podràs fer amb garantia de seguretat! En aquest sentit, hem limitat l'aforament dels espais i hem augmentat la plantilla perquè en tot moment puguis disposar de l'ajuda dels nostres professionals. A més, s’ha incrementat notablement la neteja i la desinfecció, incrementant el nombre setmanal d’hores de neteja i disposant de kits de desinfecció a l’entrada del centre esportiu i als espais d’activitats.

A les classes del Posa’t en Marxa, disposareu de més de sis metres quadrats per a cada usuari participant. A més, adaptarem els nostres horaris per evitar la concentració excessiva de persones, hem habilitat un sistema de reserva a través de la nostra aplicació mòbil i hem realitzat una senyalització excepcional per delimitar distàncies de seguretat i zones d’espera per a les activitats.

Totes aquestes mesures, complementades amb la instal·lació d’equipaments preventius, només seran possibles amb la complicitat i la responsabilitat dels abonats. Us preguem que, en tot moment, feu cas a aquestes indicacions a les nostres instal·lacions esportives.  

Posam a la teva disposició un llistat de normativa extraordinària per a una bona convivència, sense riscs, a les nostres instal·lacions.

NORMATIVA EXTRAORDINÀRIA

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposa l'acceptació d'aquesta normativa. És imprescindible que els socis facilitin la seva empremta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s'informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Es podran emprar les dutxes i els vestuaris seguint en tot moment les indicacions o recomanacions de les autoritats competents.
 • Si s'ha d'abonar algun import us preguem que ho faceu amb targeta.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • Els socorristes i els monitors són els màxims responsables que vetllaran pel compliment de les normes per part dels usuaris. Davant qualsevol inconvenient o incompliment  tindran potestat per a sol·licitar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • La utilització de la piscina és lliure per als nostres usuaris, sempre seguint les recomanacions d'higiene i normes d'utilització.
 • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • L’ocupació dels carrers a la piscina durant aquest període es limitarà al nombre d’usuaris per carrer que determinin les autoritats competents.
 • Si la piscina està completa i heu d’esperar torn fora de l’aigua, esperau amb una actitud responsable i manteniu una distància mínima de 2 metres amb la resta d’usuaris a la zona d’espera, que el nostre personal us indicarà. 
 • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible. Abandonau la piscina si notau qualsevol símptoma o malestar.
 • Us pregam  que renteu i desinfecteu tot el vostre material a ca vostra després de cada ús: banyador, tovallola, casquet de bany i xancles. 
 • És obligatori desinfectar qualsevol material de CampusEsport (planxes, flotadors de cames, cinturons de flotació, etc.) utilitzat durant l'estada de l'usuari a la piscina mitjançant solució desinfectant i paper, tant a l'entrada com a la sortida.
 • Aturau-vos a les parets de la piscina el temps indispensable per descansar si hi ha més usuaris al mateix carrer, per tal d’evitar l’acumulació de persones a les parets de la piscina.
 • Manteniu una distància mínima de 2 metres quan us atureu a les parets de la piscina per descansar. Si detectau que ja hi ha una persona aturada a la paret, us recomanam aturar-vos 3 metres abans d’arribar a la paret i que us agafeu a la corda de suros.

Important: Els socorristes i els monitors de la piscina són els màxims responsables de la instal·lació, i vetllaran perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, tenen potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • La participació en les activitats dirigides és lliure per a totes les persones que tinguin l'abonament vigent i hagin fet una reserva prèvia a través de l'app de CampusEsport o per telèfon al número 971 17 25 54.
 • Totes les activitats del programa tenen una capacitat limitada, i en cap cas es permet l'accés d'usuaris que no tinguin la plaça reservada. La capacitat màxima de la sala 1 és de 14 persones, i de la sala 2, de 18 persones, segons la normativa vigent aplicable.
 • Les reserves es poden fer fins cinc minuts abans de l'inici de la classe i són cancel·lables fins una hora abans. La reserva d'una classe a la qual finalment no s'ha acudit implica la penalització de cinc dies sense poder fer noves reserves.
 • El límit de classes reservades diàries és d'una, mentre que el màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de tres. Com a màxim poden fer-se reserves amb set dies d'antelació.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb una antelació d'entre 10 i 15 minuts.
 • Abans d'entrar a la sala, de forma obligatòria, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Heu d'accedir al gimnàs de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, segons el nombre d'usuaris (com a màxim, 30 persones).
 • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • Abans d’accedir a la sala, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.
 • Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s’utilitzin.
 • És obligatori desinfectar qualsevol material utilitzat durant l'estada de l'usuari a la sala mitjançant solució desinfectant i paper.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Arribeu a la instal·lació amb la roba esportiva i amb el temps ajustat per jugar.
 • Renteu-vos les mans, pales i raquetes abans i després de jugar. No es permet compartir bossa,  tovallola o ampolla d’aigua amb el company.
 • Jugau amb pilotes noves o marcades per no barrejar-les amb les del company.
 • Si ha de tossir, empreu un mocador d’un sol ús.
 • Si ha de tocar l’equipament de pista, s’ha de fer net abans i després d’emprar-les
 • Eviteu la salutació protocol·lària de final de partit.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer, cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la; en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es gaudeixin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se. En cas contrari, es denegarà l'accés a les instal·lacions. Recordau que podeu reservar el vostre espai de joc a través de la pàgina web o per via telefònica.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis desinfectades.
 • S'estableix una capacitat màxima per mòdul de només 12 esportistes. En el cas de lloguer de pavelló complet, el nombre màxim permès de participants serà de 20 persones.
 • Els grups seran responsables de mantenir sempre a les mateixes persones, sense noves incorporacions i seguint sempre les indicacions que marca la normativa vigent.
 • Els grups d'entrenament al camp de gespa hauran de ser d'un màxim de 30 persones, segons el reglament publicat. Tant si es lloga el camp de fútbol 7 com el camp de fútbol 11 el nombre màxim permès de participants serà de 30 persones.
 • Els grups seran responsables de mantenir sempre a les mateixes persones, sense noves incorporacions, seguint sempre les indicacions que marca la normativa vigent.  

 1.     ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT DE LLEURE: 

 • Es farà una apropiada neteja i desinfecció de tots els espais i els materials que es vagin a utilitzar.
 • Es distribuirà per tos els espais el material d’higiene necessari i suficient (Sabó, mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants, mocadors d’un sol ús, termòmetres, papereres tancades,...
 •  Es procedirà a la formació específica i actualitzada a tot el personal sobre les mesures organitzatives i d’higiene en cada fase de la desescalada, i es repartirà tota la documentació de protocols a seguir per la seva consulta en qualsevol moment.
 • Es col·locarà/penjarà als espais visibles tots els cartells informatius de mesures higièniques a complir (rentats de mans, ús de mascaretes, distanciament,...)
 • Es tindrà reorganitzat i senyalitzat l’espai per entrades, sortides, circulació, ús de grups i subgrups.
 • Haurà habilitat un espai d’aïllament per usar en cas de sospita, espai ben ventilat i amb els mínims objectes possible, i ha d’estar bé identificat amb un cartell visible.

 

2.     DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

 • Es ventilaran els espais tancats mínim 10 minuts abans de l’inici, i al finalitzar l’activitat, i es mantindrà obert i airejat tot el temps possible.
 • Cada monitor serà el responsable respecte al seu grup/subgrup de les mesures següents.
 • L’entrada dels participants es farà de forma escalonada i començarà amb neteja de mans i posada de mascaretes quan pertoqui.
 • Es donarà informació i instruccions a tots els participants de les mesures higièniques i de distanciament social que han de seguir tota la durada de l’activitat. Recordant cada dia als nins/joves d’aquestes mesures.
 • Es desinfectarà el material amb alcohol o gel hidroalcohòlic al principi i al final del seu ús, intentat que sigui d’ús personal i no compartit.
 •  El material de protecció i mocadors es depositarà al acabar el seu ús en les papereres tancades que s’hauran de buidar cada dia als contenidors de rebuig.
 • Es mantindrà en tot moment l’aforament permès i la utilització escalonada dels espais comuns, prevenint interrelacions entre els diferents grups/subgrups.
 • Es vigilarà activament l’aparició de símptomes de totes les persones participants:
  Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada, per tant, és possible que els infants i joves indiquin a un moment donat que no es troben bé. Per tant, la sensibilitat en la detecció d’aquest primers símptomes i l’actuació posteriors son claus per contenir la propagació.

Si l’aparició de símptomes es produeixen a casa cap persona no poden acudir al lloc de l’activitat. Ni tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

3.     ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN MENOR 

 • Quan un menor debuti amb símptomes, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de 3 anys i es procedirà al rentat de mans, tant el menor com l’adult.
 • S’avisarà preferentment per via telefònica al Director de temps lliure o responsable de l’activitat en concret i es substituirà immediatament al monitor del grup/subgrup on es dona el cas sospitós.
 • El menor serà acompanyat per l’adult que ho ha detectat a l’espai d’aïllament.
 • En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
 • No es deixarà al menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. En cas de que no es pugui garantir una distància mínima de 2m amb el menor (3-6 anys, problemes d’autonomia…) i no hi hagi mampara de protecció també es posarà una bata d’un sol ús, pantalla de protecció facial i guants.
 • L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres entrin en contacte amb el nin, per evitar possibles contagis.
 • S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte amb l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui al menor, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i es seguiran les seves instruccions.
 • Un cop se n’hagin endut el menor es procedirà a realitzar la neteja de l’espai seguint els protocols establerts.
 • S’avisarà a tot el personal al lloc de l’activitat i als pares/tutors del grup/subgrup del que ha succeït.
 • Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels companys del participant infectat.
 • Si els infants menors de 6 anys o menors amb discapacitat  demostren resistència a posar-se la mascareta, no se’ls obligarà.

 

4.     ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT

 • L’adult que inici amb símptomes s’ha de posar una mascareta quirúrgica.
 • En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
 • Avisarà al seu director de la situació, preferentment per via telefònica i haurà de ser substituït immediatament.
 • Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Qui iniciarà el procés d’estudi de contactes estrets.
 • Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels participants del grup/subgrup que tenia a càrrec.

 

AQUEST PROTOCOL S’HAURÀ D’ADAPTAR I DESENVOLUPAR SEGONS LES CIRCUMSTÀNCIES DE CADASCUNA DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, TIPOLOGÍA, ESPAIS I NÚMERO DE PARTICIPANTS.

 

 

 

Altres preguntes freqüents

Tenc un abonament a CampusEsport, ¿què succeeix durant el temps que CampusEsport ha estat tancat?

Els abonaments contractats i actius al llarg d'aquestes dates seran prolongats la mateixa quantitat de dies que la nostra instal·lació romangui tancada sense cost addicional.

Fins que es normalitzi la situació, no s'efectuaran domiciliacions de rebuts. 

Soc cursillista de CampusEsport, ¿que succeeix amb les classes que no he pogut gaudir?

A tots els cursillistes se'ls aplicarà un descompte, equivalent als dies que la instal·lació romangui tancada, a la següent domiciliació de rebuts quan es faci la reapertura.

Fins que es normalitzi la situació, no s'efectuaran domiciliacions de rebuts.

Què succeeix amb les Escoles Esportives?

Respecte a totes les modalitats esportives de les nostres Escoles, queden suspesos els entrenaments i competicions programades, així com qualsevol desplaçament.

El procediment relacionat amb les quotes o rebuts serà similar al cas dels cursillistes.

Què succeeix amb les competicions del 7contra7 i 5contra5?

Queden totalment suspeses fins nou avís. 

Què succeeix si tenia una reserva de pista?

Si tenies un lloguer d'un espai esportiu, contactarem amb tu per telèfon per anul·lar la reserva.

Mentre duri aquest període no és possible emprar cap mena d'espai esportiu.