La piscina de CampusEsport, la més saludable de les Balears.

Publicat per el
  • Visites: 11372

b2ap3_thumbnail_piscina_20140109-110943_1.jpgEl sistema utilitzat a les nostres instal·lacions és beneficiós per a la salut dels usuaris, ja que elimina la utilització de productes químics, evita els trastorns oculars i dermatològics i és respectuós amb el medi ambient.
CampusEsport aposta per tenir cura de la salut dels seus usuaris no només a través de l'esport sinó també amb la millora de la qualitat de l'aigua de les seves instal·lacions. A la piscina de CampusEsport, la més gran d'ús esportiu de Mallorca amb aquestes característiques , tenim instal·lats dos sistemes de tractament de l'aigua: el sistema de cloració basat en l'electròlisi salina i el sistema de compensació de pH mitjançant CO2. Ambdós sistemes tenen múltiples avantatges per a les persones i per al medi ambient respecte a altres tractaments de depuració més habituals com són l'hipoclorit sòdic i l'àcid clorhídric.

L'electròlisi salina evita els trastorns oculars i dermatològics alhora que permet una gran desinfecció . L'aigua salina inhibeix la formació de bacteris i algunes algues i actua sobre la pell com un antisèptic natural. La seva baixa concentració salina, similar a la del cos humà i inferior a la de la llàgrima de l'ull, evita els trastorns oculars i dermatològics produïts pel sistema tradicional. D'altra banda, l'electròlisi salina no deteriora el cabell, ni tampoc els banyadors.

Perquè un desinfectant de piscina sigui efectiu el pH de l' aigua ha d'oscil·lar entre 7,2 i 7,6. A Balears, l’aigua de totes les piscines té un pH superior a 7,6 i es requereix un component químic per controlar aquest pH. Els àcids més utilitzats són l'àcid clorhídric, o salfumant, i l'àcid sulfúric . A causa de l'elevada toxicitat i la corrosió d'aquests productes, a CampusEsport s'ha implantat la utilització de CO2, gas existent en l'aire i responsable de la regulació natural del pH en rius i mars. Aquesta nova tècnica ha suposat també una millora en les condicions de treball, ja que s'ha eliminat la utilització d'àcids tòxics i corrosius .

A CampusEsport també tractam l'aigua de les dutxes, ja que els alts nivells de calç en l'aigua generen diversos problemes que afecten la pell i al cabell. Per aquest motiu s'ha instal·lat un sistema de descalcificació d'aigua de dutxa per reduir els nivells de calç.

En resum, a CampusEsport treballam per ser un centre que es preocupa de veritat per la salut dels seus usuaris.

Comentaris

AMB EL SUPORT DE