APRENEM VALORS!

Objectius

 • La introducció dels infants en l'educació esportiva
 • Formar una àmplia base motora que permeti als infants tenir un bagatge motor que faciliti l'adaptació posterior al es diferents especialitats esportives
 • La integració dels nins i nines en un col·lectiu, amb la finalitat que aprenguin a relacionar-se
 • La recerca d'uns hàbits de convivència: respecte, solidaritat, etc
 • L'orientació saludable en els hàbits correctes d'alimentació i d'higiene en l'esport

Metodologia

Atenent les darreres investigacions de les ciències de la pedagogia, psicologia i la didàctica de l'entrenament esportiu, s'utilitzarà una metodologia "global". En cada acció es desenvoluparan simultàniament els quatre àmbits de contingut: tècnic, físic, tàctic i psicològic Aquest sistema de treball intenta:

 • Afavorir la creativitat dels participants i treballar sobre situacions de joc reals que obliguen a reflexionar
 • Participar activament en el procés d'ensenyament-autoaprenentatge
 • Dotar l'infant d'autonomia suficient per resoldre els problemes plantejats
 • Millorar l'autoconfiança i l'autoestima de l'infant
 • Afavorir el treball en equip
 • Personalitzar al màxim la formació de l'infant
 • Valorar positivament els seus esforços
 • Experimentar amb diferents materials

I com aconseguim tot això?

 • Respectant les etapes evolutives dels participants facilitant la transferència dels aprenentatges a l'educació física i a altres esports
 • Modificant i adaptant les activitats i els jocs als nins
 • Proposant activitats que impliquin la reflexió i la comprensió, potenciant el desenvolupament de continguts actitudinals: millora del'autoestima, control de les emocions...
 • Avaluant els participants, educadors i els diferents àmbits que conformen l'Escola
 • Programant activitats de formació i investigació

Quines escoles oferim?

AMB EL SUPORT DE